Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ ΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ 11(20-27)
20 Η Μαρθα Λοιπον Καθως Ηκουσεν Οτι Ο Ιησους Ερχεται Υπηντησεν Αυτον Η Δε Μαρια Εκαθητο Εν Τω Οικω
21 Ειπε Λοιπον Η Μαρθα Προς Τον Ιησουν Κυριε Εαν Ησο Εδω Ο Αδελφος Μου Δεν Ηθελεν Αποθανει
22 Πλην Και Τωρα Εξευρω Οτι Οσα Ζητησης Παρα Του Θεου Θελει Σοι Δωσει Ο Θεος
23 Λεγει Προς Αυτην Ο Ιησους Ο Αδελφος Σου Θελει Αναστηθη
24 Λεγει Προς Αυτον Η Μαρθα Εξευρω Οτι Θελει Αναστηθη Εν Τη Αναστασει Εν Τη Εσχατη Ημερα
25 Ειπε Προς Αυτην Ο Ιησους Εγω Ειμαι Η Αναστασις Και Η Ζωη Ο Πιστευων Εις Εμε Και Αν Αποθανη Θελει Ζησει
26 Και Πας Οστις Ζη Και Πιστευει Εις Εμε Δεν Θελει Αποθανει Εις Τον Αιωνα Πιστευεις Τουτο
27 Λεγει Προς Αυτον Ναι Κυριε Εγω Επιστευσα Οτι Συ Εισαι Ο Χριστος Ο Υιος Του Θεου Ο Ερχομενος Εις Τον Κοσμον

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α ΚΕΦ 5 (23)
3 Αυτος Δε Ο Θεος Της Ειρηνης Ειθε Να Σας Αγιαση Ολοκληρως Και Να Διατηρηθη Ολοκληρον Το Πνευμα Σας Και Η Ψυχη Και Το Σωμα Αμεμπτως Εν Τη Παρουσια Του Κυριου Ημων Ιησου Χριστου

ΙΩΑΝΟΥ ΚΕΦ 8 (51-55)

51 Αληθως Αληθως Σας Λεγω Εαν Τις Φυλαξη Τον Λογον Μου Θανατον Δεν Θελει Ιδει Εις Τον Αιωνα
52 Ειπον Λοιπον Προς Αυτον Οι Ιουδαιοι Τωρα Κατελαβομεν Οτι Δαιμονιον Εχεις Ο Αβρααμ Απεθανε Και Οι Προφηται Και Συ Λεγεις Εαν Τις Φυλαξη Τον Λογον Μου Δεν Θελει Γευθη Θανατον Εις Τον Αιωνα
53 Μηπως Συ Εισαι Μεγαλητερος Του Πατρος Ημων Αβρααμ Οστις Απεθανε Και Οι Προφηται Απεθανον Συ Τινα Καμνεις Σεαυτον
54 Απεκριθη Ο Ιησους Εαν Εγω Δοξαζω Εμαυτον Η Δοξα Μου Ειναι Ουδεν Ο Πατηρ Μου Ειναι Οστις Με Δοξαζει Τον Οποιον Σεις Λεγετε Οτι Ειναι Θεος Σας
55 Και Δεν Εγνωρισατε Αυτον Εγω Ομως Γνωριζω Αυτον Και Εαν Ειπω Οτι Δεν Γνωριζω Αυτον Θελω Εισθαι Ομοιος Σας Ψευστης Αλλα Γνωριζω Αυτον Και Τον Λογον Αυτου Φυλαττω
ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ Α ΚΕΦ 15(50-55)
Τουτο Δε Λεγω Αδελφοι Οτι Σαρξ Και Αιμα Βασιλειαν Θεου Δεν Δυνανται Να Κληρονομησωσιν Ουδε Η Φθορα Κληρονομει Την Αφθαρσιαν
51 Ιδου Μυστηριον Λεγω Προς Εσας Παντες Μεν Δεν Θελομεν Κοιμηθη Παντες Ομως Θελομεν Μεταμορφωθη
52 Εν Μια Στιγμη Εν Ριπη Οφθαλμου Εν Τη Εσχατη Σαλπιγγι Διοτι Θελει Σαλπισει Και Οι Νεκροι Θελουσιν Αναστηθη Αφθαρτοι Και Ημεις Θελομεν Μεταμορφωθη
53 Διοτι Πρεπει Το Φθαρτον Τουτο Να Ενδυθη Αφθαρσιαν Και Το Θνητον Τουτο Να Ενδυθη Αθανασιαν
54 Οταν Δε Το Φθαρτον Τουτο Ενδυθη Αφθαρσιαν Και Το Θνητον Τουτο Ενδυθη Αθανασιαν Τοτε Θελει Γεινει Ο Λογος Ο Γεγραμμενος Κατεποθη Ο Θανατος Εν Νικη
55 Που Θανατε Το Κεντρον Σου Που Αδη Η Νικη Σου

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΙ ΆΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ

Κυριακή 24 Αυγούστου 2008

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ


Ματθαίος 5:31-32
Ερρέθη προς τούτοις ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού, ας δώση εις αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύηται, και όστις λάβη γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.
-Λουκάς 16:18
-Πας όστις χωρίζεται την γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μοιχεύει, και πας όστις νυμφεύεται κεχωρισμένην από ανδρός, μοιχεύει.
Α.Κορινθίους 7:10-16
-Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλλω, ουχί εγώ αλλ' ο Κύριος, να μη χωρισθή η γυνή από του ανδρός αυτής• αλλ' εάν και χωρισθή, ας μένη άγαμος ή ας συνδιαλλαγή με τον άνδρα• και ο ανήρ να μη αφίνη την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς εγώ λέγω, ουχί ο Κύριος• Εάν τις αδελφός έχη γυναίκα άπιστον, και αυτή συγκατανεύη να συνοική μετ' αυτού, ας μη αφίνη αυτήν• και γυνή ήτις έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συγκατανεύει να συνοική μετ' αυτής, ας μη αφίνη αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος ηγιάσθη διά της γυναικός, και η γυνή η άπιστος ηγιάσθη διά του ανδρός• επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είσθαι ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζηται, ας χωρισθή. Ο αδελφός όμως ή αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι εις τα τοιαύτα• ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις, γύναι, αν μέλλης να σώσης τον άνδρα; ή τι εξεύρεις, άνερ, αν μέλλης να σώσης την γυναίκα;
-Α.Κορινθίους 7:39-40 -
Η γυνή είναι δεδεμένη διά του νόμου εφ' όσον καιρόν ζη ο ανήρ αυτής• εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνη, είναι ελευθέρα να υπανδρευθή με όντινα θέλει, μόνον να γίνηται τούτο εν Κυρίω. Μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείνη ούτω, κατά την εμήν γνώμην• νομίζω δε ότι και εγώ έχω Πνεύμα Θεού.
-Μάρκος 10:2-12 -Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτόν αν συγχωρήται εις άνδρα να χωρισθή την γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς• τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωϋσής; Οι δε είπον• Ο Μωϋσής συνεχώρησε να γράψη έγγραφον διαζυγίου και να χωρισθή αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς• Διά την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτην• απ' αρχής όμως της κτίσεως άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός• ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ• εκείνο λοιπόν, το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη. Και εν τη οικία πάλιν οι μαθηταί αυτού ηρώτησαν αυτόν περί του αυτού, και λέγει προς αυτούς• Όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού και νυμφευθή άλλην, πράττει μοιχείαν εις αυτήν• και εάν γυνή χωρισθή τον άνδρα αυτής και συζευχθή με άλλον, μοιχεύεται.
-Ματθαίος 19:3-9 -Και ήλθον προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν• Συγχωρείται εις τον άνθρωπον να χωρισθή την γυναίκα αυτού διά πάσαν αιτίαν; Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς• Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλυ έπλασεν αυτούς και είπεν, Ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν; Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη. Λέγουσι προς αυτόν• Διά τι λοιπόν ο Μωϋσής προσέταξε να δώση έγγραφον διαζυγίου και να χωρισθή αυτήν; Λέγει προς αυτούς• Διότι ο Μωϋσής διά την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζησθε τας γυναίκάς σας• απ' αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω. Σας λέγω δε ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού εκτός διά πορνείαν και νυμφευθή άλλην, γίνεται μοιχός• και όστις νυμφευθή γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.