Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου κεφ 8 εδφ 18


Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν
Τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον .Γιατί όλη η κτίση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των υιών του θεού.
Ξέρετε βέβαια πως υποτάχτηκε κι αυτή στη φθορά όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί έτσι το θέλησε αυτός που την υπέταξε.
Έχει πάντοτε την ελπίδα κι αυτή ακόμη η κτίση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωση της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν
τα δοξασμένα παιδιά του Θεού ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγεννη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτίση.
Το ίδιο κάνουμε κι εμείς :Έχουμε ως αρραβώνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς .Γιατί λαχταρούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού και να γλυτώσει για πάντα το σώμα μας απ’ τη φθορά.